Banku darbības rādītāji 2008.gada 4.ceturksnī

Banku aktīvi (bruto vērtībā) uz 2008.gada 31.decembri, tūkst. Ls *

Nr. Bankas nosaukums 31.12.2008. Izmaiņas salīdzinājumā ar 31.12.2007. Tirgus daļa, %
tūkst.Ls %
1. Swedbank 5 272 899,8 510 409,8 10,7 22,7%
2. SEB banka 3 028 420,4 -56 596,1 -1,8 13,0%
3. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 2 322 510,5 595 537,4 34,5 10,0%
4. DnB NORD Banka 1 961 983,3 153 419,9 8,5 8,4%
5. Rietumu Banka 1 143 936,0 -88 713,5 -7,2 4,9%
6. Aizkraukles banka 1 010 626,1 -101 096,5 -9,1 4,3%
7. Latvijas Hipotēku un zemes banka 962 212,0 38 297,3 4,1 4,1%
8. UniCredit Bank 801 222,2 59 641,4 8,0 3,4%
9. Latvijas Krājbanka 688 960,5 10 292,7 1,5 3,0%
10. NORVIK BANKA 514 038,8 -106 692,0 -17,2 2,2%
11. Latvijas tirdzniecības banka 328 705,6 -253 295,1 -43,5 1,4%
12. Danske Bank filiāle Latvijā 296 142,7 37 725,3 14,6 1,3%
13. GE Money Bank 265 576,5 -11 764,2 -4,2 1,1%
14. TRASTA KOMERCBANKA 223 291,3 -69 097,6 -23,6 1,0%
15. PrivatBank 184 788,2 49 697,1 36,8 0,8%
16. Baltic International Bank 168 131,5 50 699,4 43,2 0,7%
17. Latvijas Biznesa banka 134 494,6 14 169,2 11,8 0,6%
18. Reģionālā investīciju banka 112 407,7 32 893,1 41,4 0,5%
19. Komercbanka Baltikums 110 787,9 12 783,3 13,0 0,5%
20. SMP Bank 76 860,1 24 548,7 46,9 0,3%
21. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 50 937,0 - - 0,2%
22. VEF banka 6 909,5 -726,5 -9,5 0,03%
23. Latvijas pasta banka 5 021,2 - - 0,02%
24. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 2 186,3 - - 0,01%
25. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 484,9 -3,9 -0,8 0,002%
26. Parex banka ** - - - -
27. Balti Investeeringute Grupi Pank Latvijas filiāle - - - -
Banku sektors kopā 23 243 344,0 1 327 301,7 6,1 100%

* dati koriģēti 23.02.2009.

** Parex bankas dati nav pieejami līdz MK un FKTK noteikto bankas darbības ierobežojumu atcelšanai

- Nav datu

Banku kapitāls un rezerves uz 2008.gada 31.decembri, tūkst. Ls *

Nr. Bankas nosaukums 31.12.2008. Izmaiņas salīdzinājumā ar 31.12.2007.
tūkst.Ls %
1. Swedbank 572 047,0 66 920,6 13,2
2. SEB banka 268 745,8 21 981,6 8,9
3. DnB NORD Banka 152 387,1 9 367,9 6,6
4. Rietumu Banka 132 544,8 10 265,9 8,4
5. Aizkraukles banka 81 479,9 -5 529,2 -6,4
6. Latvijas Hipotēku un zemes banka 60 025,2 -2 355,8 -3,8
7. NORVIK BANKA 59 323,9 4 339,5 7,9
8. UniCredit Bank 45 848,1 -1 879,0 -3,9
9. Latvijas Krājbanka 41 733,9 458,3 1,1
10. Latvijas tirdzniecības banka 40 788,4 8 153,5 25,0
11. TRASTA KOMERCBANKA 35 928,1 4 656,7 14,9
12. Latvijas Biznesa banka 19 268,2 2 856,1 17,4
13. Komercbanka Baltikums 18 944,4 6 304,0 49,9
14. GE Money Bank 18 515,8 -15 980,9 -46,3
15. PrivatBank 14 828,4 236,7 1,6
16. Reģionālā investīciju banka 14 478,1 2 973,4 25,8
17. Baltic International Bank 12 478,5 547,1 4,6
18. SMP Bank 7 600,1 -79,8 -1,0
19. Latvijas pasta banka 4 999,2 - -
20. VEF banka 4 050,5 -699,0 -14,7
21. Parex banka ** - - -
22. Allied Irish Banks Latvijas filiāle *** - -
23. Balti Investeeringute Grupi Pank Latvijas filiāle *** - -
24. Danske Bank filiāle Latvijā *** - -
25. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle *** - -
26. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle *** - -
27. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle *** - -
Banku sektors kopā 1 702 971,7 -33 509,9 -1,9

* dati koriģēti 23.02.2009.

*** Ārvalstu banku filiāļu kapitāls nav nodalīts

Noguldījumi bankās uz 2008.gada 31.decembri, tūkst. Ls

Nr. Bankas nosaukums 31.12.2008. Izmaiņas salīdzinājumā ar 31.12.2007. Tirgus daļa, %
tūkst.Ls %
1. Swedbank 1 566 791,0 -149 213,5 -8,7 16,0%
2. SEB banka 1 221 171,8 -118 761,9 -8,9 12,5%
3. Rietumu Banka 806 535,8 -104 556,2 -11,5 8,3%
4. Aizkraukles banka 709 686,4 -106 873,0 -13,1 7,3%
5. Latvijas Krājbanka 576 662,7 -1 861,3 -0,3 5,9%
6. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 496 430,8 137 131,5 38,2 5,1%
7. DnB NORD Banka 428 356,7 85 500,4 24,9 4,4%
8. NORVIK BANKA 342 775,0 -93 244,4 -21,4 3,5%
9. Latvijas Hipotēku un zemes banka 298 115,5 19 113,8 6,9 3,1%
10. Latvijas tirdzniecības banka 284 616,4 -260 724,5 -47,8 2,9%
11. GE Money Bank 197 713,9 -23 909,8 -10,8 2,0%
12. TRASTA KOMERCBANKA 159 445,5 -73 175,2 -31,5 1,6%
13. Baltic International Bank 150 692,4 56 191,0 59,5 1,5%
14. UniCredit Bank 141 499,3 41 231,9 41,1 1,4%
15. PrivatBank 136 411,5 51 605,3 60,9 1,4%
16. Reģionālā investīciju banka 87 841,7 36 377,3 70,7 0,9%
17. Komercbanka Baltikums 78 609,2 6 482,4 9,0 0,8%
18. Danske Bank filiāle Latvijā 71 812,9 11 243,2 18,6 0,7%
19. Latvijas Biznesa banka 67 474,6 -9 736,3 -12,6 0,7%
20. SMP Bank 62 141,8 24 536,7 65,2 0,6%
21. VEF banka 2 715,8 -45,6 -1,7 0,03%
22. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 2 040,9 - - 0,02%
23. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 203,8 - - 0,002%
24. Latvijas pasta banka 0,0 - - -
25. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 0,0 - - -
26. Parex banka ** - - - -
27. Balti Investeeringute Grupi Pank Latvijas filiāle - - - -
Banku sektors kopā 9 763 523,6 -419 548,8 -4,1 100%

Banku izsniegtie kredīti uz 2008.gada 31.decembri, tūkst. Ls

Nr. Bankas nosaukums 31.12.2008. Izmaiņas salīdzinājumā ar 31.12.2007. Tirgus daļa, %
tūkst.Ls %
1. Swedbank 4 310 843,2 434 805,7 11,2 26,0%
2. SEB banka 2 395 084,8 90 462,6 3,9 14,4%
3. Nordea Bank Finland Latvijas filiāle 2 105 476,2 551 363,0 35,5 12,7%
4. DnB NORD Banka 1 705 683,8 144 041,8 9,2 10,3%
5. Latvijas Hipotēku un zemes banka 731 585,8 69 134,2 10,4 4,4%
6. Aizkraukles banka 649 048,5 -44 051,6 -6,4 3,9%
7. UniCredit Bank 641 002,6 66 748,4 11,6 3,9%
8. Rietumu Banka 563 185,9 -37 661,6 -6,3 3,4%
9. Latvijas Krājbanka 344 510,4 46 173,4 15,5 2,1%
10. NORVIK BANKA 307 301,2 -10 157,3 -3,2 1,9%
11. Danske Bank filiāle Latvijā 238 609,6 62 394,6 35,4 1,4%
12. GE Money Bank 207 949,6 29 240,4 16,4 1,3%
13. TRASTA KOMERCBANKA 122 844,0 29 317,4 31,3 0,7%
14. PrivatBank 116 781,7 23 618,6 25,4 0,7%
15. Latvijas Biznesa banka 69 318,6 26 570,0 62,2 0,4%
16. Reģionālā investīciju banka 65 944,7 17 161,8 35,2 0,4%
17. SMP Bank 44 104,7 8 649,9 24,4 0,3%
18. Allied Irish Banks Latvijas filiāle 43 976,1 - - 0,3%
19. Baltic International Bank 41 424,1 5 732,2 16,1 0,2%
20. Komercbanka Baltikums 34 370,9 9 920,4 40,6 0,2%
21. VEF banka 2 181,3 72,2 3,4 0,01%
22. Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle 197,2 - - 0,001%
23. Latvijas tirdzniecības banka 174,8 104,7 149,6 0,001%
24. Latvijas pasta banka 0,0 - - -
25. Skandinaviska Enskilda Banken Rīgas filiāle 0,0 - - -
26. Parex banka ** - - - -
27. Balti Investeeringute Grupi Pank Latvijas filiāle - - - -
Banku sektors kopā 16 588 864,5 1 672 749,1 11,2 100%

Banku ziņas

Kopš 4. decembra SEB bankas klientiem ir pieejami zibmaksājumi
Sākot ar 4. decembri, SEB bankas klientiem ir pieejami zibmaksājumi – naudas pārskaitījumi eiro valūtā uz citām bankām Eiropā, kas tiek izpild...


Meridian Trade Bank sāk piedāvāt bezkontakta karti
Sākot ar 2017. gada 27. novembri AS "Meridian Trade Bank" piedāvā klientiem bezkontakta Maestro karti.


Pieci iemesli, kāpēc uzkrāt Pensiju 3. līmenī gada nogalē?
Tuvojoties gada beigām, arvien vairāk cilvēku ne tikai steidzas iegādāties Ziemassvētku dāvanas saviem tuviniekiem, bet arī papildina savu Pensiju 3. ...


Swedbank aptauja: jaunieši vēlas stabilitāti, aug ticība Latvijas darba tirgum
Stabilitāte un ienākumu prognozējamība Latvijas jauniešiem šobrīd ir būtiskākās vērtības, domājot par savu nākotnes darba vietu. Kā liec...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte