Aktīvi

Banku aktīvi 2010 - 2015, milj. eiro


2010 2011
2012
2013
2014
2015
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā 2708,8
2 043,6
2 739,8
4 465,7
2681,7
5024,4
Prasības pret kredītiestādēm 4592,2
5 066,8
5 150,1
4 761,9
7371,5
4428,9
Kredīti 20 395,7
18 740,6
16 704,6
15 618,2
14666,3
14676,6
Parāda vērtspapīri 1963,8
2 137,7
2 678,1
2 804,3
4513,3
6077,0
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 102,4
193,6
173,1
276,8
269,4
107,8
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā 400,7
439,1
465,4
491,9
534,7
718,4
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi 207,0
172,5
150,1
164,5
160,2
204,9
Pārējie aktīvi 656,9
754,9
593,6
489,9
485,6
557,0
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 228,9
226,7
129,6
119,0
132,3
142,8
Aktīvi kopā 31256,5
29775,7
28784,4
29192,3
30814,9
31937,7


Banku aktīvi 2016. gadā, milj. eiro
31.03.2016.

30.06.2016.
30.09.2016.
30.09.2016.izmaiņas pret 30.06.2016., % izmaiņas pret 31.12.2015., %
Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā
3768,2
3279,8
4114,8
25,5%
-18,1%
Prasības pret kredītiestādēm
4824,1
5047,0
3744,1
-25,8%
-15,5%
Kredīti 14680,9
15034,9
15110,2
0,5%
3,0%
Parāda vērtspapīri
5829,0
5465,7
4996,4
-8,6%
-17,8%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu
188,4
107,6
113,3
5,3%
5,1%
Līdzdalība uzņēmumu pamatkapitālā
696,7
704,0
694,1
-1,4%
-3,4%
Pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi
204,9
206,9
215,9
4,4%
5,4%
Pārējie aktīvi
566,3
486,7
451,1
-7,3%
-19,0%
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi
128,3
125,4
111,9
-10,8%
-21,6%
Aktīvi kopā
30886,8
30457,9
29551,8
-3,0%
-7,5%

Banku ziņas

Internetbankas MultiNet uzturēšanas darbi
Cienījamie klienti! Informējam, ka 22.02.2017. no 06:00 līdz 06:15 tiks veikti regulārie internetbankas MultiNet uzturēšanas darbi, kuru laikā ...


2017. gada 24. februārī nebūs iespējams saņemt individuālo valūtas maiņas kursu
Cienījamie klienti!Informējām Jūs, ka 24. februārī nebūs iespējams saņemt individuālo valūtas maiņas kursu.


Ierasti pakalpojumi jaunā vidē
Tehnoloģijas un digitāli risinājumi būtiski ietekmē visas nozares, tostarp finanšu sektoru. Izaicinājums nodrošināt finanšu pakal...


Kuponu izmaksa obligāciju emisiju ABLV FXD USD 220218 un ABLV FXD EUR 220218 īpašniekiem
2017. gada 22. februārī veikta kupona izmaksa obligāciju emisijas sēriju ABLV FXD USD 220218 (LV0000801991) un ABLV FXD EUR 220218 (LV0000802007) turē...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte