Noderīgi

LKA pozīcijas

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Maksātnespējas administratoru amatā iecelšanas kārtība” 17.05.2017.

Par grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (VSS-430) 08.05.2017.

Par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 03.05.2017.

Par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā  (VSS-309) 27.04.2017.

Par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā  (VSS-309), pielikums, 27.04.2017.

Par grozījumiem Kredītiestāžu likumā (Nr. 799/Lp12) 25.04.2017.

Par valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021. gadam. 24.04.2017.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par portfeļgarantijām sīko, mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai” (VSS-382)
1. pielikums

Par maksātnespējas regulējuma uzlabošanu. 12.04.2017. 

Par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā  (VSS-309). 10.04.2017.
1. pielikums

Par Ministru kabineta “Noteikumiem par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”. 31.03.2017.
1. pielikums
2. pielikums

Par noteikumu projektu "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”  (TA-516). 24.03.2017.

Par noteikumu projektu "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi" (TA-456). 20.03.2017

Par priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES. 17.03.2017.
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums

Par Kontu reģistra likumā noteikto deleģējumu MK noteikumu izstrādei. 09.03.2017.

Grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 03.03.2017.

Ziņojums par personu elektronisko identifikāciju, autentifikācijas līdzekļiem. 02.03.2017.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 28.02.2017.

Par Finanšu ministrijas priekšlikumiem izmaiņām nodokļu jomā. 24.02.2017.

Par elektronisku informācijas apmaiņu ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 20.02.2017.

Par priekšlikumiem likumprojektam Nr. 749/Lp12 “Grozījumi Komerclikumā”. 13.02.2017.

Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā Saeimas Budžeta (nodokļu) komisijā 08.02.2017.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā Saeimas Budžeta (nodokļu) komisijā 08.02.2017.

Par PVN piemērošanu finanšu pakalpojumiem, tai skaitā maksājuma karšu apstrādes darījumiem. 01.02.2017.

Grozījumi Kredītu reģistra likumā Saeimas Budžeta (nodokļu) komisijā 31.01.2017.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā Saeimas Budžeta (nodokļu) komisijā 25.01.2017.

Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā Saeimas Budžeta (nodokļu) komisijā 25.01.2017.

LKA sarunas tēmas pie Valsts prezidenta. 12.01.2017. 

Banku ziņas

Liepāja kā pirmā Latvijā sāk daudzdzīvokļu mājas renovāciju
Ēka ietaupīs 56% siltumenerģijas17. maijā kā pirmā Latvijā renovācijas darbus uzsākusi daudzdzīvokļu māja Liepājā, Vītolu ielā 27/33. Mājas atjauno&sc...


Paziņota Luminor vadības komanda
Šodien, 17. maijā paziņota apstiprinātā plānotās DNB un Nordea apvienotās bankas Luminor vadības komanda Baltijas valstīs. Vadības komandas, to...


Izmaiņas bankas darba laikā maija svētku brīvdienās
Cien. klienti! Ar šo informējam, ka OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā un "OP Finance" SIA birojs būs slēgts maija svētku brīvdienās pirmdie...


Kā radīt ne tikai ilgtspējīgu, bet arī cieņpilnu pensiju sistēmu
Latvijas pensiju sistēma atzīta par vienu no ilgtspējīgākajām pasaulē. Tai pašā laikā iedzīvotājiem ir pārliecība, ka pensijas apmērs, ko saņem...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte