Noderīgi

Visi ieguldījumu plāni 2016. gada deviņos mēnešos darbojās ar pozitīvu ienesīgumu

Pievienots: 06.12.2016
2016. gada deviņos mēnešos visi valsts fondēto pensiju shēmas jeb pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni darbojās ar pozitīvu ienesīgumu. Labākus rezultātus uzrādīja konservatīvie un sabalansētie plāni, kuru ieguldījumu struktūrā dominē parāda vērtspapīri. Konservatīvajiem plāniem deviņu mēnešu ienesīgums bija no 0.6% līdz 5%, sabalansētajiem plāniem tas bija no 1.3% līdz 3.3%, savukārt aktīvajiem plāniem no 0.6% līdz 2.8%.

Deviņos mēnešos ieguldījumu plānos uzkrātais pensiju kapitāls pieauga par 13.3% jeb 311.4 miljoniem eiro, septembra beigās sasniedzot 2.65 mljrd. eiro.

Septembra beigās kopējā ieguldījumu plānu portfelī lielākais īpatsvars bija parāda vērtspapīriem (46%) un otrs lielākais īpatsvars bija ieguldījumu fondu apliecībām (viena trešdaļa). 48% no ieguldījumu fondu apliecībām fokusējās uz ieguldījumiem akcijās vai to fondos un 45% uz fiksēta ienākuma instrumentiem1. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni nedaudz samazinājās prasību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm īpatsvars kā arī parāda vērtspapīru īpatsvars un nedaudz pieauga ieguldījumu fondu apliecību īpatsvars.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs salīdzinājumā ar 2015. gada beigām pieauga par 0.4% un septembra beigās sasniedza 1.05 miljardus eiro jeb 40% no kopējiem ieguldījumiem, t.sk. 428 milj. eiro bija ieguldīti valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, 96 milj. eiro – komercsabiedrību parāda vērtspapīros, 3.5 milj. eiro – akcijās, 26 milj. eiro – ieguldījumu fondos, 5.5 milj. eiro – Latvijas riska kapitāla tirgū, savukārt 495 milj. eiro bija izvietoti kredītiestādēs. No visiem ārvalstu ieguldījumiem 94% veidoja ieguldījumi pārējās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs t.sk. lielāko daļu Luksemburgā, Lietuvā un Īrijā.

Līdz septembra beigām valsts fondēto pensiju shēmas otrajam līmenim bija pievienojušies 1 258 4292dalībnieki, t.sk. 63% bija pievienojušies obligātā kārtā3. Dalībnieku skaits, kuri deviņu mēnešu laikā bija mainījuši ieguldījumu plānus, sasniedza 141.6 tūkstošus, kas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ar valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu kopsavilkumu par 2016. gada trešo ceturksni iespējams iepazīties FKTK mājas lapas www.fktk.lv sadaļā "Statistika/ Pensiju fondi/". 

 

Informācijas sagatavotājs:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļa

Banku ziņas

Kopš 4. decembra SEB bankas klientiem ir pieejami zibmaksājumi
Sākot ar 4. decembri, SEB bankas klientiem ir pieejami zibmaksājumi – naudas pārskaitījumi eiro valūtā uz citām bankām Eiropā, kas tiek izpild...


Meridian Trade Bank sāk piedāvāt bezkontakta karti
Sākot ar 2017. gada 27. novembri AS "Meridian Trade Bank" piedāvā klientiem bezkontakta Maestro karti.


Pieci iemesli, kāpēc uzkrāt Pensiju 3. līmenī gada nogalē?
Tuvojoties gada beigām, arvien vairāk cilvēku ne tikai steidzas iegādāties Ziemassvētku dāvanas saviem tuviniekiem, bet arī papildina savu Pensiju 3. ...


Swedbank aptauja: jaunieši vēlas stabilitāti, aug ticība Latvijas darba tirgum
Stabilitāte un ienākumu prognozējamība Latvijas jauniešiem šobrīd ir būtiskākās vērtības, domājot par savu nākotnes darba vietu. Kā liec...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte