Noderīgi

LKA izstrādās vienotas banku nozares vadlīnijas kontroles mehānismu uzlabošanai finanšu sankciju izpildē

Pievienots: 03.07.2017
Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) padomes sēdē tika apspriests jautājums par banku nozares atbilstības stiprināšanu, īpašu uzmanību pievēršot ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju saraksta izpildei Latvijas bankās. Padome bija vienisprātis, ka kopš 2016.gada ir sasniegts būtisks progress augstāko standartu nodrošināšanai noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas jomā, ko bankas turpina patstāvīgi uzlabot. Tā ietvaros ir būtiski arī uzlabot kontroles mehānismus finanšu sankciju ievērošanai un izpildei, kur viens no soļiem būtu vienotu vadlīniju izstrāde banku nozares līmenī. Padome vienojās vadlīnijas izstrādāt līdz 2017.gada oktobrim.

Vadlīniju ietvaros plānots iezīmēt valstis un teritorijas pēc risku līmeņa, kas rada patstāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu un teroristu finansēšanas draudus. Tāpat tiks noteikts arī kopīgs minimālais standarts visām LKA bankām attiecībā uz klientu riska valstu un teritoriju vērtēšanu. Šobrīd katra banka izmanto savus standartus klientu izvērtēšanā.
 
Latvijas bankas pastāvīgi veic kontroles mehānismu pilnveidošanu, lai paaugstinātu atbilstības standartus, laicīgi identificētu un pārvaldītu iespējamos riskus, kā arī novērstu prettiesisku darbību. Jau 2016.gadā tika uzsākts būtisks visaptverošu pilnveidojumu process, ieviešot pasākumu plānu konstatēto trūkumu novēršanai atbilstības jomā, lai nodrošinātu augstākos standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā.

Pilnveides process notiek piecos galvenajos atbilstības jomas virzienos - pārvaldība, iekšējā kontrole, apmācības, ārējais novērtējums, kā arī banku automatizēto sistēmu pilnveidošana - sevišķu uzmanību pievēršot iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai. Jau sasniegtie rezultāti ir pozitīvi:
•    līdz 2017.gada pirmā ceturkšņa beigām bankas bija ieviesušas 68% no pasākumu plāna konstatēto trūkumu novēršanai;
•    Latvijas bankas atsakās no paaugstināta riska klientiem. 2016.gadā paaugstināta riska klientu skaits samazinājies vēl par 39% salīdzinājumā ar 2015.gadu;
•    sevišķa uzmanība tiek pievērsta procesu tālākai automatizācijai. Būtiskie ieguldījumi IT sistēmās maksimāli automatizē klientu un to darījumu pārraudzību, un ir efektīvi rīki iespējamo prettiesisko darbību laicīgākai identifikācijai un novēršanai.

Rezultātā pēdējo divu gadā notikušas būtiskas pārmaiņās banku atbilstības funkcijas stiprināšanā, īpaši pastiprinot kontroli noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršanā, kā arī starptautisko finanšu sankciju ievērošanas nodrošināšanā. Nozares politika un procedūras attiecībās ar paaugstināta riska klientiem izstrādātas un pastāvīgi tiek pārskatītas atbilstoši piemītošajiem riskiem un ievērojot visaugstākos starptautiskos standartus. Ņemti vērā arī 2016.gadā izdarītie ASV ekspertu (Navigant, Exiger and Lewis Baach Kaufmann Middlemiss) secinājumi un ieteikumi pēc 11 LKA biedru bankās veiktā neatkarīgā izvērtējuma.


LKA padomes sēdes laikā tika uzsvērts, ka LKA, pārstāvot Latvijas banku sektoru, ir neiecietīga attieksme pret pārkāpumiem un Latvijas banku sistēmas izmantošanu prettiesiskām darbībām, kas neatbilst starptautiskajai praksei un tiesībām. Latvijas banku nozare ir apņēmusies ievērot Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Latvijas un arī atsevišķu ārvalstu, piemēram, ASV, noteiktās prasības finanšu sankciju ievērošanas jautājumos un kopīgi ar LKA turpinās iesākto, lai nepieļautu banku izmantošanu finanšu noziegumiem.   

LKA bankas apzinās, ka kontroles mehānismu pilnveidošana ir nepārtraukts adekvātā un reālā risku novērtējumā balstīts process. Tāpēc visus gadījumus, kad banku kontroles sistēmas izrādījušās nepilnīgas atsevišķos aspektos nozarei, banku vadība rūpīgi izvērtē. Balstoties uz šo izvērtējumu, tiek uzlabotas banku sistēmas, lai tās spētu efektīvi un pēc būtības mazināt prettiesisku darbību veikšanu.

LKA atbalsta banku nozares uzraugošo institūciju skaidru un izlēmīgu rīcību konstatēto trūkumu novēršanā, kā arī sagaida vispusīgu izmeklēšanu tiesībsargājošo iestāžu pusē, lai varētu vērsties pret fiziskām un juridiskām personām, kas mēģina izmantot Latvijas finanšu sistēmu prettiesiskiem mērķiem.

Par Latvijas Komercbanku asociācijas padomi:
LKA darbības pārraudzībai biedru sapulcē ievēl padomi uz trim gadiem. Padomē ir pārstāvētas astoņas bankas - ABLV Bank, BlueOrange (Baltikums Bank), Citadele banka, DNB banka, Nordea banka, Norvik banka, SEB banka, Swedbank.
Padomes priekšsēdētājs ir bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.
LKA padome uzņem asociācijā jaunus dalībniekus, ievēl un atsauc no amata valdes locekļus, izskata jautājumus, kas saistīti ar asociācijas budžetā paredzēto līdzekļu izlietošanu, jautājumus par LKA efektīvai darbībai nepieciešamo fondu izveidošanu, veido kopējo nostāju bankām svarīgu problēmu risināšanā un apstiprina LKA vadlīnijas, standartus, darbības projektus, kā arī galvenos tās darbību reglamentējošos dokumentus.

Informāciju sagatavoja:
 
Elīna Lazdāne
Vīlands Associates
elina.lazdane@vilands.lv
+371 29654616

 

Banku ziņas

No šodienas Latvijā var maksāt ar viedtālruni
Latvija ir pirmā no Baltijas valstīm, kurā no šodienas var norēķināties ar viedtālruni. Mobilo maksājumu risinājumu izstrādājusi banka Cit...


Bērni un jaunieši norēķinu karti bieži izmanto kā krājkasi
Kā liecina DNB apkopotā informācija, bērniem un jauniešiem izveidotās norēķinu kartes visbiežāk tiek izmantotas trīs veidos – kā elektron...


Izmaiņas filiāles "Ķengarags" darba laikā
No 2017. gada 11. līdz 17. septembrim un no 2017. gada 25. septembra līdz 8. oktobrim filiāle "Ķengarags" strādās ar pusdienas pārtraukumu no 13:00 lī...


Uzņēmumiem būs pieejams jauns finanšu atbalsta instruments - portfeļgarantijas
Ministru kabinets šā gada 5. septembra sēdē apstiprināja Latvijā vēl nebijušas valsts atbalsta programmas nosacījumus jauna finan&scaron...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte