Noderīgi

LKA atbalsta konkurētspējīga un inovatīva finanšu sektora attīstību Latvijā

Pievienots: 28.02.2017
Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) atbalsta Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2109. gadam (FSAP) mērķi attīstīt stabilu, drošu un starptautiski konkurētspējīgu finanšu sektoru ar inovatīvu finanšu pakalpojumu pieejamību, kas nodrošina ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un Latvijas kā reģionālā finanšu pakalpojumu centra pozīcijas nostiprināšanu.

Banku nozare sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā. Tās tiešais devums iekšzemes kopproduktā 2015. gadā bija 2,75% (671,3 miljoni eiro), finanšu pakalpojumi veidoja 3% no kopējā preču un pakalpojumu eksporta jeb 11% no pakalpojumu eksporta. Tāpat arī nozare ir ievērojams nodokļu maksātājs – 2016. gadā valsts kopbudžetā bankas nodokļos iemaksāja vairāk nekā 180 miljonus eiro.

LKA konstruktīvā dialogā ar Finanšu ministriju dokumenta izstrādes laikā piedāvāja nozares kopēju redzējumu par plāna stratēģiskajiem virzieniem un pasākumiem. Otrdien, 28. februārī FSAP tika akceptēts Ministru kabineta sēdē http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40405541&mode=mk&date=2017-02-28

Finanšu sektora attīstības plānā kā stratēģiskais darbības virziens bankām ir izvirzīta kreditēšanas aktivizēšana atbilstoši IKP tempiem un kredītportfeļa palielināšana par vismaz 10% trīs gadu periodā. LKA uzskata, ka tas ir ambiciozs mērķis un sasniedzams, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm – uzņēmējiem, valsts institūcijām un bankām. Bankas ir gatavas kreditēt biznesa attīstību un mājsaimniecības, jo tas ir banku pamata bizness. Kreditēšana bankās jau atgūstas, un 2016. gadā kredītportfelis ir ievērojami pieaudzis – par 3,1%, sasniedzot 15,1 miljardu eiro. Latvijas uzņēmumiem 2016. gadā bankas izsniedza 1,7 miljardu eiro kredītus, savukārt Latvijas mājsaimniecībām ir izsniegti jauni hipotekārie aizdevumi 469 miljonu eiro kopsummā, būtiski pārsniedzot 2015. gada finansējumu. Straujākai kreditēšanas attīstībai FSAP paredz virkni stimulējošu pasākumu, piemēram, paplašināt valsts atbalsta programmas pirmā mājokļa iegādei galvojuma saņēmēju loku, paredzot iespēju galvojumu piešķirt ne tikai ģimenēm ar bērniem, bet arī jaunajiem speciālistiem mājokļa iegādei.

Pēc LKA iniciatīvas FSAP ir iekļauti pasākumi efektīvas sadarbības izveidei starp kredītiestādēm, VID un citām institūcijām informācijas sniegšanas un tās atkalizmantošanas jomā, tādējādi samazinot darbības izmaksas un paplašinot digitālo risinājumu izmantošanu. LKA digitalizācijas attīstību un efektīvu datu apmaiņu uzskata par ļoti būtisku pasākumu, turklāt ne tikai FSAP plāna kontekstā. LKA augstu novērtē plāna pievēršanos Fintech nozares starptautiski konkurētspējīga regulējuma jautājumiem un “regulatory sandbox” risinājuma ieviešanai sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, lai novērstu potenciālo risku attīstīt no vietējā finanšu sektora atrautu Fintech risinājumu zonu, kas var radīt paaugstinātus riskus gan bankām, gan Latvijai kā jurisdikcijai. Tāpat pēc LKA priekšlikuma plāns paredz pasākumus arī investīciju piesaistei finanšu un saistīto IT pakalpojumu jomā, izvirzot to kā prioritāru sfēru.

Plāna mērķu sasniegšanā būtiska ir finanšu nozares reputācija, tādēļ valsts reputācijas un nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un atbilstības paaugstināšana FSAP izvirzīta par vienu no trim horizontālajām prioritātēm. LKA to atbalsta un uzskata par būtisku, ka šo izpratni atbalsta arī parējās nozares un valsts institūcijas. Latvijas bankas ir izvirzījušas skaidru mērķi – strādāt pēc augstākajiem nozares standartiem.

LKA uzskata, ka banku vēsturiskais iedalījums tikai pēc pazīmes – iekšzemes un ārvalstu klienti – ierobežo  pilnvērtīgu diskusiju par dažādu banku pakalpojumu attīstības scenārijiem, risku vadību dažādos tirgus segmentos un izplatīšanas kanālos, un to attīstībai nepieciešamajām tiesību aktu izmaiņām. Tādēļ LKA ierosināja mainīt pieeju un, izstrādājot priekšlikumus sektora attīstībai un risku izvērtēšanai, izmantot dalījumu banku produktos un pakalpojumos – lai šo realizētu, plāns paredz uzdevumu LKA līdz 2017. gada 30. septembrim izvērtēt finanšu pakalpojumu attīstības iespējas (banku produktu, pakalpojumu un to izplatīšanas kanālu dalījumā) un sagatavot tālākus priekšlikumus, kas balstīti uz labākajai starptautiskajai praksei atbilstošiem risku pārvaldīšanas un atbilstības principiem.


Par Latvijas Komercbanku asociāciju
Latvijas Komercbanku asociācija pārstāv Latvijas banku nozari ar 30 miljardu eiro aktīviem, 2,25 miljoniem klientu un 9 tūkstošiem darbinieku. Bankas ievēro augstākos darbības standartus un sniedz modernus un daudzveidīgus finanšu pakalpojumus visplašākajam klientu lokam attālināti un klātienē, ekonomikas izaugsmi stimulējot ar 15 miljardu eiro kredītiem.
Komercbanku asociācija ir dibināta 1992. gada 23. jūlijā un ir viena no vecākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā. Tās mērķis ir radīt Latvijā pievilcīgu uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi, kā arī veicināt ekonomikas izaugsmi.


Banku ziņas

Kopš 4. decembra SEB bankas klientiem ir pieejami zibmaksājumi
Sākot ar 4. decembri, SEB bankas klientiem ir pieejami zibmaksājumi – naudas pārskaitījumi eiro valūtā uz citām bankām Eiropā, kas tiek izpild...


Meridian Trade Bank sāk piedāvāt bezkontakta karti
Sākot ar 2017. gada 27. novembri AS "Meridian Trade Bank" piedāvā klientiem bezkontakta Maestro karti.


Pieci iemesli, kāpēc uzkrāt Pensiju 3. līmenī gada nogalē?
Tuvojoties gada beigām, arvien vairāk cilvēku ne tikai steidzas iegādāties Ziemassvētku dāvanas saviem tuviniekiem, bet arī papildina savu Pensiju 3. ...


Swedbank aptauja: jaunieši vēlas stabilitāti, aug ticība Latvijas darba tirgum
Stabilitāte un ienākumu prognozējamība Latvijas jauniešiem šobrīd ir būtiskākās vērtības, domājot par savu nākotnes darba vietu. Kā liec...


Statistika

Visas tiesības aizsargātas © 2012 LKA

Lapas karte